Skip Navigation Links > Výuka > Urgentní medicína > urgentní medicína

Urgentní medicína

urgentní = naléhavý, nesnesoucí odkladu

Urgentní medicína je lékařským oborem, který se zabývá poskytováním, organizováním a vědeckým zkoumáním neodkladné péče u stavů, které bezprostředně ohrožují život postiženého, mohou vést v důsledku prohlubování chorobných změn k náhlé smrti, způsobí bez rychlého a kvalifikovaného poskytnutí odborné první pomoci trvalé chorobné změny nebo působí náhlé utrpení a náhlou bolest či změny chování a jednání postiženého, jež akutně ohrožují jeho samotného nebo jeho okolí. Jako jediný obor se zabývá poskytováním zdravotní péče při mimořádných událostech s hromadným postižením zdraví (medicína katastrof).

Urgentní medicína je multidisciplinárním oborem specializovaným na neodkladnou resuscitaci a lékařskou první pomoc, který se věnuje závažným stavům (viz výše) všech klinických oborů. Zabývá se diagnostikou a léčbou akutních stavů na místě jejich vzniku, před a během transportu a také v prvních hodinách v nemocnici na pracovištích urgentního příjmu.

Urgentní medicína v sobě zahrnuje i významnou složku organizační. Zabývá se odborným transportem a optimálním směrováním (distribucí) ošetřených pacientů do vhodného cílového zdravotnického zařízení, schopného poskytnout definitivní zdravotní péči. Zajišťuje intenzivní a resuscitační péči u pacientů transportovaných mezi zdravotnickými zařízeními. Základní charakteristikou oboru je komplexnost přednemocniční neodkladné péče a časné nemocniční péče, která zahrnuje:

  • pacienty všech věkových skupin
  • spektrum všech náhlých a život ohrožujících stavů

V oblasti medicíny katastrof vychází z praktických zkušeností různých typů hromadných postižení, provádí analýzy rizik sloužící jejich prevenci, navrhuje optimální léčebné, třídící a odsunové postupy pro likvidaci jejich zdravotnických následků.

Urgentní medicína je plnohodnotným samostatným specializačním oborem lékařského postgraduálního vzdělávání, tzn. že lékař po absolvování lékařské fakulty (všichni lékaři absolvují v ČR stejné vysokoškolské (pregraduální) studium - 6-ti letý obor všeobecné lékařství) a pak se rozhodují, v kterém oboru se chtějí specializovat (např. chirurgie, interna, praktický lékař, atd.). Od roku 2002 je možné v ČR se takto specializovat i v oboru Urgentní medicína. Lékař s touto specializací je připraven pro práci ve zdravotnických záchranných službách a na odděleních urgentního přijmu, tzv. emergency.
 

Skip Navigation Links.
loga
Zavřít