Telefonní linky

Tísňová telefonní čísla

112 Integrovaný záchranný systém
150 Hasiči
155 Zdravotnická záchranná služba (Foto Dispečink ZZS)
156 Městská policie
158 Policie ČR

JAK VOLAT ZDRAVOTNICKOU ZÁCHRANNOU SLUŽBU:

Rozdíly tísňových linek 112 a 155

155

 • přednostně volat při řešení náhlé a neočekávané změny zdravotního stavu, závažného úrazu nebo jiného poškození zdraví
 • okamžitá odborná pomoc
 • porada po telefonu
 • lze volat ze všech typů telefonů bez předvolby
 • vždy se volající dovolá na operační středisko záchranné služby
 • na 155 přepojují hovory ze 112, které mají zdravotní problém

112

 • prodlení minimálně 60 sekund (vyslechnou volajícího, při zdravotních problémech přepojují na 155)
 • 112 je vhodná pro aktivizaci Integrovaného záchranného systému např. při hromadných neštěstích, mimořádných událostech, závažných dopravních nehodách, přírodních katastrofách apod. s velkým počtem postižených osob
 • vhodná pro cizince, kteří nejsou schopni komunikovat v českém jazyce, protože operátoři linky mluví nejrozšířenějšími cizími jazyky (angličtina, němčina). V případě cesty do zahraničí v rámci eurozóny se na lince 112 dovoláme pomoci.

Obsah volání na 155:

základní příznaky:

a) u neúrazových stavů: např. „dusí se“, „je v bezvědomí“, „má bolesti na hrudi“, „má křeče“
b) u úrazových stavů: charakter úrazu („zlomená noha“, „pád z výšky“, „opaření horkým čajem“, „autonehoda“), event. počet zraněných apod.

ostatní informace:

 • adresa
 • jak najít místo (orientační body)
 • popis, jak se stav pacienta vyvíjí

další postup:

 • ponechat zapnutý telefon, ze kterého byl hovor na 155 uskutečněn
 • odpovídat na jasné, cílené dotazy operátorů
 • být připraven přijmout poradu po telefonu pro poskytnutí první pomoci na místě do příjezdu posádky ZZS
 • poskytovat první pomoc