Skip Navigation Links > Výuka > Urgentní medicína > telefonní linky

Telefonní linky

Media

Tísňová telefonní čísla

112 Integrovaný záchranný systém
150 Hasiči
155 Zdravotnická záchranná služba Dispečink ZZS
156 Městská policie
158 Policie ČR

JAK VOLAT ZDRAVOTNICKOU ZÁCHRANNOU SLUŽBU:

Rozdíly tísňových linek 112 a 155

155

 • přednostně volat při řešení náhlé a neočekávané změny zdravotního stavu, závažného úrazu nebo jiného poškození zdraví
 • okamžitá odborná pomoc
 • porada po telefonu
 • lze volat ze všech typů telefonů bez předvolby
 • vždy se volající dovolá na operační středisko záchranné služby
 • na 155 přepojují hovory ze 112, které mají zdravotní problém

112

 • prodlení minimálně 60 sekund (vyslechnou volajícího, při zdravotních problémech přepojují na 155)
 • 112 je vhodná pro aktivizaci Integrovaného záchranného systému např. při hromadných neštěstích, mimořádných událostech, závažných dopravních nehodách, přírodních katastrofách apod. s velkým počtem postižených osob
 • vhodná pro cizince, kteří nejsou schopni komunikovat v českém jazyce, protože operátoři linky mluví nejrozšířenějšími cizími jazyky (angličtina, němčina). V případě cesty do zahraničí v rámci eurozóny se na lince 112 dovoláme pomoci.

Obsah volání na 155:

základní příznaky:

a) u neúrazových stavů: např. „dusí se“, „je v bezvědomí“, „má bolesti na hrudi“, „má křeče“
b) u úrazových stavů: charakter úrazu („zlomená noha“, „pád z výšky“, „opaření horkým čajem“, „autonehoda“), event. počet zraněných apod.

ostatní informace:

 • adresa
 • jak najít místo (orientační body)
 • popis, jak se stav pacienta vyvíjí

další postup:

 • ponechat zapnutý telefon, ze kterého byl hovor na 155 uskutečněn
 • odpovídat na jasné, cílené dotazy operátorů
 • být připraven přijmout poradu po telefonu pro poskytnutí první pomoci na místě do příjezdu posádky ZZS
 • poskytovat první pomoc
Skip Navigation Links.
loga
Zavřít