Postup na místě dopravní nehody

1. zajištění bezpečnosti na místě nehody

 • zajištění vozidla proti pohybu – klíče otočit do neutrální polohy
 • rozsvícení výstražných světel
 • umístění výstražného trojúhelníku
 • na místě nehody zbytečně s ničím nehýbat

2. zhodnocení rozsahu nehody

 • získat přehled o situaci (počet a stav zraněných)
 • posouzení možných nebezpečí (pro postiženého, pro zachránce)

3. přivolání odborné pomoci

 • zajistit co nejdříve po shromáždění informací
  • místo nehody (Kde se to stalo?)
  • charakter nehody (Co se stalo? Kdy se to stalo?)
  • počet a stav postižených (Kolik osob je postiženo? Jak vážná jsou poranění? Jaká první pomoc byla poskytnuta?)
  • své jméno, zpětné spojení (Kdo a odkud podává zprávu?)

4. vyproštění a transport poraněných

(Foto Kontrola krční páteře) (Video Vyproštění z vozu)

 • vyprošťovat poraněné z vozidel pouze v případě:
  • pokud hrozí další nebezpečí, které může způsobit zhoršení stávajícího poranění
  • pokud ve stávající poloze nelze postiženého dostatečně ošetřit
  • pokud poloha těla zraněného brání poskytnutí pomoci dalším postiženým
 • při vyprošťování z vozidla – odstranit „mrtvý prostor“ (uvolnění či přeříznutí bezpečnostního pásu) (Foto Fixace postiženého)
 • před vyproštěním případně uvolnit zaklíněné dolní končetiny
 • snažit se o ochranu krční páteře před poraněním
 • k vyproštění použít Rautekův manévr(Foto Vyproštění postiženého z automobilu)
  • natočení postiženého tak, aby se zachránce alespoň částečně dostal za jeho záda
  • ruce provléknout pod pažemi postiženého
  • uchopit za nezraněné či méně zraněné předloktí
  • lehce se zaklonit a opatrně vytáhnout postiženého z vozidla (Foto Vyproštění z automobilu)
  • záda postiženého opírat o stehno pokrčené dolní končetiny zachránce (Foto Podepření raněného) (Foto Podepření raněného - detail)
  • po vytažení z vozidla odsunout postiženého pomocí Rautekova manévru (Foto Odsun raněného) (Foto Odsun raněného)

5. vyšetření a ošetření poraněných

 • kontrola základních životních funkcí
 • ošetření přednostně těžce poraněných – život zachraňující úkony
 • lehce zranění – odvést z místa nehody, věnovat jim pozornost a poskytnout první pomoc dle poranění (Video Autolékárnička), (Video Motolékárnička)