Skip Navigation Links > Výuka > Polohování v PNP > polohování raněných

Polohování raněných

Media

1. Poloha na boku (stabilizovaná, Rautekova)

 Poloha na bokuStabilizovaná poloha

 • tato poloha zajišťuje zachování průchodnosti dýchacích cest, protože hlava v mírném záklonu nedovolí zapadnutí jazyka
 • zvratky nebo krev, které jsou v dutině ústní, mohou volně vytékat ven a nehrozí jejich aspirace (vdechnutí)

Použití:

 • při bezvědomí se zachováním životně důležitých funkcí

Nepoužívá se:

 • při zlomenině pánve
 • při zlomenině dlouhých kostí
 • při poranění ramene
 • při zlomenině páteře
 • při otevřeném poranění břicha

2. Poloha v polosedě (Fowlerova)

Použití: u raněných při vědomí

 • poranění obličeje
 • poranění hrudníku
 • postižení horních končetin
 • postižení dolních končetin

3. Poloha vleže na zádech s podloženými dolními končetinami (protišoková)

Poloha při poranění břicha Poloha „obrácená stolička“ Poloha „obrácená stolička“ - detail Polohování - Protišoková poloha Polohování - Obrácená stolička

 • poloha vleže na zádech s nepodloženou hlavou a podložením dolních končetin o 15-30 cm nad úroveň srdce

Použití:

 • začínající a rozvíjející se šok
 • lze použít i při bolestech břicha

4. Poloha vleže na zádech se zvednutými dolními končetinami (autotransfuzní)

Poloha vleže na zádech se zvednutými dolními končetinamiPolohování - S vypodložením dolních končetin (autotransfúzní)

 • poloha vleže na zádech bez podložení hlavy a se zvednutím dolních končetin do úhlu 90 stupňů

Použití:

 • při šoku
 • při velkých ztrátách krve
 • při kolapsu

5. Poloha vleže na zádech s nakloněním celého těla o 30 stupňů se sníženou polohou hlavy (Trendelenburgova)

Trendelenburgova polohaPolohování - Vypodložení celého těla 30° (Trendelenburgova poloha)

 • poloha vleže na zádech s nakloněním celého těla o 30 stupňů
 • lze modifikovat na svahu hlavou dolů

Použití:

 • při šoku

Polohování (karta učitele) Polohování (karta pro mladšího žáka) Polohování (karta pro staršího žáka)

Skip Navigation Links.
loga
Zavřít