Polohování raněných

1. Poloha na boku (stabilizovaná, Rautekova)

 (Foto Poloha na boku)(Video Stabilizovaná poloha)

 • tato poloha zajišťuje zachování průchodnosti dýchacích cest, protože hlava v mírném záklonu nedovolí zapadnutí jazyka
 • zvratky nebo krev, které jsou v dutině ústní, mohou volně vytékat ven a nehrozí jejich aspirace (vdechnutí)

Použití:

 • při bezvědomí se zachováním životně důležitých funkcí

Nepoužívá se:

 • při zlomenině pánve
 • při zlomenině dlouhých kostí
 • při poranění ramene
 • při zlomenině páteře
 • při otevřeném poranění břicha

2. Poloha v polosedě (Fowlerova)

Použití: u raněných při vědomí

 • poranění obličeje
 • poranění hrudníku
 • postižení horních končetin
 • postižení dolních končetin

3. Poloha vleže na zádech s podloženými dolními končetinami (protišoková)

(Foto Poloha při poranění břicha) (Foto Poloha „obrácená stolička“) (Foto Poloha „obrácená stolička“ - detail) (Video Polohování - Protišoková poloha) (Video Polohování - Obrácená stolička)

 • poloha vleže na zádech s nepodloženou hlavou a podložením dolních končetin o 15-30 cm nad úroveň srdce

Použití:

 • začínající a rozvíjející se šok
 • lze použít i při bolestech břicha

4. Poloha vleže na zádech se zvednutými dolními končetinami (autotransfuzní)

(Foto Poloha vleže na zádech se zvednutými dolními končetinami)(Video Polohování - S vypodložením dolních končetin (autotransfúzní))

 • poloha vleže na zádech bez podložení hlavy a se zvednutím dolních končetin do úhlu 90 stupňů

Použití:

 • při šoku
 • při velkých ztrátách krve
 • při kolapsu

5. Poloha vleže na zádech s nakloněním celého těla o 30 stupňů se sníženou polohou hlavy (Trendelenburgova)

(Foto Trendelenburgova poloha)(Video Polohování - Vypodložení celého těla 30° (Trendelenburgova poloha))

 • poloha vleže na zádech s nakloněním celého těla o 30 stupňů
 • lze modifikovat na svahu hlavou dolů

Použití:

 • při šoku

(PDF Polohování (karta učitele)) (PDF Polohování (karta pro mladšího žáka)) (PDF Polohování (karta pro staršího žáka))