Skip Navigation Links > Výuka > Polohování v PNP > třídění raněných

Třídění raněných

Media
 • třídění podle naléhavosti na místě nehody s větším počtem postižených Třídění raněných
 • schéma třídění odpovídá schválené metodice START (snadné třídění a rychlá terapie)
 • metodika umožňuje bez jakéhokoliv přístrojového vybavení laicky a rychle rozdělit nalezené osoby podle jednoduchých příznaků do čtyř skupin
 • zmíněné skupiny lze použít při odsunovém třídění, kdy se určuje pořadí či naléhavost transportu
 • z hlediska závažnosti poranění a časového faktoru je potřeba
  • rychle postupně orientačně vyšetřit poraněné se zaměřením na vitální funkce
  • rozhodnout, kteří postižení potřebují předností ošetření

Rozdělení postižených při hromadném neštěstí:

1. stavy neodkladné pomoci – stavy bezprostředního ohrožení života – červená visačka (páska)

 • nutnost neodkladné pomoci (bez okamžité pomoci by nepřežili)
 • jde většinou o situace s ohrožením či selháním základních životních funkcí
  • bezvědomí
  • šok
  • prudké krvácení

2. stavy odložitelné pomoci – další závažné stavy – žlutá visačka (páska)

 • vyžadují neodkladnou pomoc
 • pomoc je odložitelná, ale nezbytná k zajištění dalšího transportu
  • zlomeniny
  • poranění s krvácením
  • rozsáhlé pohmožděniny

3. stavy lehké – ostatní stavy poškození – zelená visačka (páska)

 • život ani zdraví nejsou ohroženy
 • ošetření lze odložit
 • tyto postižené, pokud nejsou schopni a ochotni pomoci, je třeba nekompromisně vykázat z bezprostředního prostoru nehody
 • v opačném případě vnášejí zmatek a překážejí v poskytování předlékařské první pomoci

4. mrtví – černá visačka (páska)

 • mrtví zůstávají na místě pro potřeby dalšího vyšetření nehody
 • v případě, že jsou vyneseni, shromažďují se na určeném místě pro ukládání raněných
Skip Navigation Links.
loga
Zavřít