Skip Navigation Links > Výuka > Polohování v PNP > transport raněných

Transport raněných

Media

Převádění nebo doprovod - raněného podepřít Transport – živá berlePolohování - Transport jedním zachráncem

 • raněný zachránce obejme kolem ramen
 • zachránce raněného uchopí v oblasti zápěstí a obejme ho kolem pasu

Odnesení jedním zachráncem

Odnesení za pomocí dvou zachránců Polohování - Transport dvěma zachránci

Odsun na nosítkách

 • příprava nosítek a deky
 • důležité je správné naložení postiženého, jeho správné upevnění, podložení některých postižených částí těla

Ukládání postiženého na nosítka:

 • naložení postiženého s jeho pomocí
  • připravená nosítka položit vedle postiženého
  • postižený oběma rukama uchopí zachránce okolo krku
  • druhý zachránce uchopí dolní končetiny postiženého
  • na povel oba postiženého zvednou a uloží ho na nosítka, upraví polohu
  • nepoužívá se při:
   • bezvědomí
   • poranění páteře
   • poranění pánve
   • poranění horních končetin
 • podsunutí nosítek podélně Nakládání na nosítka Podsunutí nosítek pod postiženého
  • alespoň 3 zachránci se rozkročí nad postiženým, čtvrtý se připraví k jeho hlavě s nosítky
  • zachránci na povel postiženého zvednou, čtvrtý jim vsune mezi nohy nosítka pod tělo postiženého
  • pak postiženého zachránci opatrně položí, přikryjí a zajistí
  • použití:
   • při poranění břicha s otevřenou ránou
 • navalení postiženého na nosítka ze strany zachránců Navalení postiženého na nosítka Navalení postiženého na nosítka Navalení postiženého na nosítka
  • alespoň 3 zachránci pokleknou na stejné koleno vzdálenější od hlavy postiženého
  • ten, který klečí u hlavy, má ruku vsunutou pod hlavou postiženého
  • na povel druhou rukou všichni uchopí postiženého za vzdálenou boční stranu těla a otočí ho k sobě na bok
  • další zachránce položí těsně k tělu rozevřená nosítka
  • všichni společně pokládají nosítka i postiženého na záda vodorovně
  • modifikace postupu: postiženého otočit na bok zády k zachráncům, nosítka přiložit z přední části těla a raněného přetočit současně s nosítky tak, aby ležel na břiše; podložit čelo, ramena a pánev
 • naložení postiženého ve stabilizované poloze Přenesení postiženého na nosítka
  • je možné použít verzi podsunutí nosítek podélně
  • nebo s pomocí 2-3 zachránců uchopit a přeložit postiženého na nosítka už ve stabilizované poloze
 • Příprava pacienta na transport v podvěsu I. Příprava pacienta na transport v podvěsu II. Přeprava zraněného Podvěs pod vrtulníkem I. Transport pacienta v podvěsu pod vrtulníkem 
Skip Navigation Links.
loga
Zavřít