Skip Navigation Links > Výuka > Ostatní chirurgie > příhody břišní > střevní neprůchodnost

Ileózní NPB (Střevní neprůchodnost)

Obstrukční ileus – střevní neprůchodnost na základě překážky průsvitu střeva

Příznaky:

  • křečovité a kolikovité bolesti břicha
  • zástava odchodu plynů a stolice
  • nauzea, zvracení

První pomoc:

  • uložit postiženého do úlevové polohy, na záda a pokrčit dolní končetiny
  • nepodávat žádné nápoje ani jídlo, pouze svlažit rty
  • nepodávat žádné léky
  • zajistit protišoková opatření
  • průběžně kontrolovat stav nemocného
  • zajistit odvoz na vyšetření na chirurgii, případně volat 155
Skip Navigation Links.
loga
Zavřít