Skip Navigation Links > Výuka > Základy traumatologie > končetiny

Poranění končetin

Media

Definice

Zahrnuje poranění kostí, kloubů, šlach, svalů, cév, nervů a kůže s podkožím. Tato poranění mohou být jak izolovaná, tak sdružená, zavřená nebo otevřená. Kostra horní končetiny Kostra dolní končetiny

Typy končetinových poranění

  1. zavřená poranění – nedojde k porušení kožního krytu, např. zhmoždění
  2. otevřená poranění – všechny typy ran (bodná, řezná, sečná, tržná, střelná a kousnutí), otevřené zlomeniny Otevřená zlomenina bérce Cizí těleso v ráně Žilní krvácení

Zlomeniny

Typy zlomenin Úraz na sjezdových lyžích Úraz na snowboardu Úraz na běžkách

Příznaky:

  • okamžitá bolest
  • porucha funkce končetiny
  • otok v místě zlomeniny
  • změna tvaru končetiny

Luxace kloubu (vykloubení)

Vzniká nepřímo následkem působení hrubého násilí (autonehody) nebo přímo pádem na končetinu. DistorzeLuxace kloubu

Příznaky:

  • velká bolest
  • rychlý otok
  • nemožnost pohybu v kloubu

První pomoc:

Skip Navigation Links.
loga
Zavřít