Poranění končetin

Definice

Zahrnuje poranění kostí, kloubů, šlach, svalů, cév, nervů a kůže s podkožím. Tato poranění mohou být jak izolovaná, tak sdružená, zavřená nebo otevřená. (Schéma Kostra horní končetiny) (Schéma Kostra dolní končetiny)

Typy končetinových poranění

  1. zavřená poranění – nedojde k porušení kožního krytu, např. zhmoždění
  2. otevřená poranění – všechny typy ran (bodná, řezná, sečná, tržná, střelná a kousnutí), otevřené zlomeniny (Video Otevřená zlomenina bérce) (Foto Cizí těleso v ráně) (Foto Žilní krvácení)

Zlomeniny

(Schéma Typy zlomenin) (Video Úraz na sjezdových lyžích) (Video Úraz na snowboardu) (Video Úraz na běžkách)

Příznaky:

  • okamžitá bolest
  • porucha funkce končetiny
  • otok v místě zlomeniny
  • změna tvaru končetiny

Luxace kloubu (vykloubení)

Vzniká nepřímo následkem působení hrubého násilí (autonehody) nebo přímo pádem na končetinu. (Animace Distorze)(Animace Luxace kloubu)

Příznaky:

  • velká bolest
  • rychlý otok
  • nemožnost pohybu v kloubu

První pomoc: