Skip Navigation Links > Výuka > Základy traumatologie > krvácení

Krvácení

Media

Definice:

Krvácení je chorobný stav, při kterém uniká krev z cév (tepny, žíly, vlásečnice) v důsledku porušení cévní stěny a to mimo tělo nebo do tělních dutin, orgánů či tkání. Následky krvácení jsou přímo úměrné rozsahu krvácení, tedy množství krve, které opustí krevní oběh, a rychlosti, jakou krev z oběhu uniká. Menší množství krve, asi do 500 ml, může organizmus postrádat bez větších následků. Celkové množství obíhající krve je asi 5 litrů. Při ztrátě větší než je polovina, v kratším časovém intervalu, může dojít ke smrti vykrvácením.

Příčiny:

 • Úrazové: tržné rány, řezné rány, amputace aj
 • Neúrazové: krvácení z jícnových varixů, žaludečního vředu aj.

Dělení krvácení:

 • Podle druhu:
  • tepenné – krev je jasně červená a při toku pulzuje Hlavní tepny lidského těla
  • žilní – krev je tmavší a vytéká bez pulzace
  • smíšené – je nejčastější
  • kapilární
 • Podle intenzity:
  • menší – do 500 ml
  • střední – 500 – 1500 ml
  • velké – nad 1500 ml
 • Podle směru krvácení:
  • zevní – krev uniká mimo povrch těla
  • vnitřní – krev uniká do tělních dutin, orgánů nebo do tkání

Zástava krvácení:

 1. Přiložení tlakového obvazu
 2. Stlačení tlakového bodu
 3. Přiložení zaškrcovadla
 4. Krvácení (karta učitele) Krvácení (karta pro mladšího žáka) Krvácení (karta pro staršího žáka)

Přiložení zaškrcovadla:

 • při poranění pažní nebo stehenní tepny, tam kde nemůžeme zastavit krvácení jiným způsobem, při ztrátových poraněních
 • škrtidlo nepřikládat přímo na kůži, podložit např. kapesníkem, oděvem
 • jako škrtidlo použít zaškrcovalo z autolékárničky nebo širší pruh látky (šátek, kravatu, pásek)
 • zaškrcovat nad místem krvácení vždy blíž k srdci
 • zaškrcenou část těla znehybnit
 • správně přiložené škrtidlo nepovolovat do příjezdu ZZS
 • pokud doba přiložení zaškrcovadla přesáhne 20 minut, musí se povolit a opět zatáhnout
Skip Navigation Links.
loga
Zavřít