Skip Navigation Links > Výuka > Základy traumatologie > popáleniny

Termická poranění

Definice:

Termická poranění jsou způsobená účinkem vysoké nebo nízké teploty (horké předměty, plamen, plyny, blesk, chlad atd.). Kromě místního poškození může dojít k poruchám regulace a funkce vnitřních orgánů. V závislosti na výši teploty a době působení vznikají změny na kůži a v podkožní tkáni.

Hodnocení závažnosti termického úrazu podle:

  1. mechanizmu úrazu
  2. rozsahu postižení
  3. věku
  4. hloubky postižení
  5. lokalizace

Mechanizmus úrazu – ožeh plamenem, vznícení a hoření oděvu, potřísnění horkou tekutinou, pád do horké tekutiny, zásah elektrickým proudem, kontakt s horkým předmětem, omrznutí, výbuch a hoření v uzavřeném prostoru, nádech plamene, kouře atd.
 

Rozsah – určuje se v procentech z celkového tělesného povrchu pomocí pravidla devíti
 

Věk – k rizikovým skupinám patří děti do 3 let věku a osoby starší 50-60 let
 

Hloubka - rozlišujeme 4 stupně postižení:

I. stupeň – zčervenání, otok
II. stupeň – puchýře
III. příškvary – kůže je poškozena ve všech vrstvách
IV. zuhelnatění – kůže je poškozena v celé tloušťce a jsou poškozeny tkáně pod ní

Lokalizace – nebezpečná jsou poranění obličeje, krku, rukou, nohou a genitálu
Riziko rozvoje popáleninového šoku!
 

Skip Navigation Links.
loga
Zavřít