Skip Navigation Links > Výuka > Základy traumatologie > páteř a mícha

Úrazy páteře a míchy

Media

Úrazy páteře a míchy jsou označovány pojmem spinální poranění. Velmi často jsou součástí polytraumat, tj. velmi vážných a komplikovaných sdružených poranění, při kterých se výrazně zvyšuje riziko přehlédnutí poškození páteře a míchy. Tyto úrazy jsou velmi často spojeny s poraněními hlavy (v 74 %) a s poraněními hrudníku (v 62 %).

Lze je rozdělit na:

 • Úrazy páteře bez poranění míchy
 • Úrazy páteře s poraněním míchy
 • Úrazy míchy bez poranění páteře

Poranění páteře vznikají přetížením mechanické odolnosti páteře. Dochází k poškození vazivových spojení, meziobratlových plotének, příp. vlastní struktury obratlů. Nejčastěji dochází k poranění v úseku krčním a na přechodu hrudní a bederní páteře. Páteř Obratel páteřní Zlomenina obratle

Poranění míchy představují nejzávažnější komplikaci provázející poranění páteře.
K primárnímu poranění míchy a míšních kořenů dochází při luxaci obratlů, luxačních zlomeninách, tříštivých zlomeninách a nestabilních zlomeninách obratlů. K poranění míchy dochází též při střelných a bodných zraněních, která jsou ale méně častá.

Hlavními příčinami úrazů páteře a míchy jsou:

 • Dopravní nehody a motonehody
 • Pracovní úrazy: pády z výšky, závaly, pády hornin
 • Úrazy při vodních sportech: skoky do neznámé vody, skoky do mělké vody, skoky z můstku, vodní lyžování
 • Úrazy při ostatních sportech: volné lezení, závěsné létání, jezdectví, jumping, hokej, fotbal, horská kola, sjezdové lyžování

Mechanizmy vzniku úrazů páteře a míchy:

1. Nepřímé působení úrazového násilí (nepřímé úrazy páteře), vyskytují se nejčastěji, asi v 90 % případů.
Úrazové násilí působí na jinou část těla a přenáší se na páteř

 • Čelní náraz – prudká ztráta rychlosti
 • Dopravní nehody, pád na lyžích s nárazem do stromu
 • Náraz zezadu – do chodce, cyklisty, do osoby sedící v zaparkovaném voze
 • Pády z výšky
 • Několikanásobné převrácení vozu ve velké rychlosti (též u připoutaných bezpečnostními pásy)

2. Přímé působení úrazového násilí (přímé úrazy páteře), vyskytují se asi v 10 %. Jde o úrazové násilí působící přímo na páteř.

 • Kolize chodce s vozidlem
 • Pády na záda
 • Pády z výše s nárazem na nerovnost
 • Napadení - kopání, údery tyčí, řetězy, závaly, střelná a bodná poranění

3. Vzniklé v důsledku komplikací při poskytování první pomoci
Druhotné poškození míchy v důsledku neadekvátně poskytnuté první pomoci (ve 20-25 %)

 • Varovné příznaky spinálního poranění jsou zastřeny příznaky průvodních poranění
 • Sekundární poranění míchy při nedostatečné imobilizaci páteře při snímání přilby, vyprošťování a transportu
 • Sekundární poškození míchy při neadekvátním použití vyprošťovacích manévrů
 • Sekundární poškození míchy při neopodstatněném uložení do stabilizované polohy

Příznaky poranění míchy

 • Porucha hybnosti a citlivosti končetin
 • Porucha funkce svěračů močového měchýře a konečníku
 • Poruchy dýchání – při poškození krční a vysoké hrudní míchy

PPP

 • Zhodnotit situaci, stav vitálních funkcí (stav vědomí, dech)
 • Volat 155
 • Pokud dojde k srdeční zástavě, zahájit KPCR
 • Nesnímat helmu
 • Zajistit protišoková opatření

Při podezření na poranění krční páteře

Skip Navigation Links.
loga
Zavřít