Skip Navigation Links > Výuka > Základy traumatologie > hrudník > zavřený pneumotorax

Zavřený pneumotorax

Media

Poranění plic

Poranění plic s porušením průdušky. Dochází k vniknutí vzduchu do pohrudniční dutiny, ve které je za normálních podmínek negativní tlak. Při porušení negativního tlaku plíce kolabuje a vzniká pneumotorax.

Mezi zavřená poranění hrudníku řadíme pneumotorax zavřený.

Zavřený pneumotorax

Je charakterizován konstantním objemem plynu v nitrohrudním prostoru, dochází ke kolapsu plicní tkáně. Tento stav vzniká nejčastěji při prasknutí emfyzematózní buly. Nedochází ke komunikaci s vnějším prostředím, ale pouze mezi dýchacími cestami a pohrudniční dutinou. Hrudní stěna nemusí být zjevně porušena.Zavřený pneumotorax

Příznaky:

 • subjektivní:
  • bolest na hrudníku (nemusí cítit vždy)
  • úzkost
 • objektivní:
  • zrychlený pulz a dech
  • cyanóza
  • dušnost

Z poraněné plíce může dojít ke krvácení do pohrudniční dutiny, vzniká hemotorax. Dochází ke krevní ztrátě a útlaku hrudních orgánů.

První pomoc:

 • zkontrolovat vitální funkce
 • celkově vyšetřit postiženého
 • uložit postiženého do polohy vpolosedě
 • při nedostatečném dýchání zahájit dýchání z plic do plic
 • v bezvědomí při zachovaných vitálních funkcích uložit do polohy na boku poraněnou částí hrudníku směrem k podložce
 • protišoková opatření
 • volat 155
Skip Navigation Links.
loga
Zavřít