Skip Navigation Links > Výuka > Základy traumatologie > hlava a mozek > krvácení do mozku

Krvácení do mozku

Media

Krvácení mezi pleny

Krvácení mezi kost a tvrdou mozkovou plenu Epidurální hematom nebo mezi jednotlivé pleny Subdurální hematom. Krvácení vzniká poškozením cévní stěny, dochází k rychlému útlaku tkání.Epidurální hematom

Příznaky:

 • subjektivní:
  • bolesti hlavy
 • objektivní:
  • poranění skalpu
  • zvracení
  • tlak na mozkovou tkáň – poruchy hybnosti končetin, poruchy řeči, poruchy rovnováhy
  • útlak hlavových nervů – přechodné zúžení, později rozšíření zornic bez reakce na osvit
  • útlak mozkového kmene – bezvědomí, poruchy dýchání a krevního oběhu

První pomoc:

 • sledovat fyziologické funkce – dýchání, pulz
 • kontrola zornic
 • provést celkové vyšetření postiženého
 • při vědomí – uložit postiženého na záda
 • v bezvědomí – uložit do polohy na boku
 • ošetřit další zranění
 • průběžně kontrolovat fyziologické funkce
 • protišoková opatření
 • volat ZZS 155
Skip Navigation Links.
loga
Zavřít