Skip Navigation Links > Výuka > Základy traumatologie > hlava a mozek > zlomeniny lebky

Zlomeniny lebky

Media

Porušená celistvost lebky způsobená zevním násilím.

a) zlomeniny klenby lební

Třikrát častější než zlomeniny báze Lebka

 • puklina(fissura) – nepřímým mechanizmem dojde k prasknutí klenby lební, vznikne štěrbinovitá linie lomuFisura – puklina klenby lební
 • vpáčení (impresse ) – přímým mechanizmem, např. úderem tupého předmětu, dojde k vpáčení klenby lební dovnitř; dochází k poranění mozku, které se podle své lokalizace projeví neurologickými poruchami (obrny, epilepsie)Impresivní zlomenina lebky

b) zlomeniny lební báze

Příznaky:

 • subjektivní:
  • bolest hlavy
 • objektivní:
  • brýlový hematom kolem očí
  • krvácení z nosu, výtok mozkomíšního moku z nosu
  • krvácení z ucha, výtok mozkomíšního moku ze zevního zvukovodu
  • může se projevit i selháváním základních životních funkcí

První pomoc:

a) postižený je v bezvědomí

 • dokonale vyšetřit pohledem a pohmatem, zjistit případné poranění páteře
 • péče o průchodné dýchací cesty (záklon hlavy)
 • průběžná kontrola životních funkcí, při jejich selhání KPR
 • uložit do stabilizované polohy na boku na zraněnou stranu (na stranu vytékajícího sekretu z ucha)
 • ošetřit případné otevřené poranění lebky  sterilní krytí a její měkké obložení
 • neprodleně volat ZZS 155

b) postižený je při vědomí

Skip Navigation Links.
loga
Zavřít