Skip Navigation Links > Výuka > Základy traumatologie > břicho a pánev > otevřená poranění

Otevřená poranění břicha

Definice:

Otevřená poranění – řezné nebo bodné rány postihující kůži, podkoží, fascii (vazivovou povázku), svaly. Poranění může i nemusí být spojeno s průnikem zraňujícího předmětu (penetrací) do dutiny břišní. Může být poraněný kterýkoli orgán v dutině břišní za současné ztráty krve (játra, slezina, slinivka břišní, žaludek, střeva, ledviny, bránice, cévy aj.).

Příčiny:

 • střelná, bodná nebo sečná rána, která zasahuje různě hluboko

Příznaky:

 • rána na břišní stěně
 • lokální bolest
 • krvácení

První pomoc:

 • poloha na zádech s podloženou hlavou, pokrčenými a podloženými dolními končetinami
 • kontrola vitálních funkcí
 • nikdy neodstraňovat zaklíněné předměty pronikající do břicha – pronikající předmět může tamponovat (uzavírat) poškozenou velkou cévu a jeho odstranění by vyvolalo masivní krvácení
 • viditelně předmět fixovat k břišní stěně a sterilně obložit
 • v případě vyhřezlých orgánů se jich nedotýkat a nevpravovat tyto orgány zpět do dutiny břišní; provést sterilní krytí (orgány měkce obložit) a přelepit – neobvazovat obinadlem kolem trupu
 • celkové vyšetření postiženého, protišoková opatření za současného zákazu jídla, pití, kouření, užívání léků
 • volat 155

 

Skip Navigation Links.
loga
Zavřít