Zlomeniny pánve

Media

Definice:

Zlomenina pánve vzniká při násilném stlačení těla (dopravní úrazy, zavalení, zasypání, pády z výšek). Zlomenina pánevní kosti může být komplikována poraněním orgánů uložených uvnitř – poranění močové trubice, močového měchýře, mužských nebo ženských pohlavních orgánů. Při zlomenině pánve může být krevní ztráta až 5 litrů. Kosti pánevní s kostí křížovou

Příznaky:

 • velká bolestivost v místě poranění
 • malá pohyblivost
 • tachykardie, bledá kůže, cyanóza (modré zbarvení kůže)
 • postupem času postižený ztrácí vědomí
 • bývá současně poranění vnitřních orgánů – zraněný může vykrvácet

První pomoc:

 • s postiženým manipulovat velmi opatrně a zbytečně s ním nehýbat
 • celkově orientačně vyšetřit postiženého k vyloučení dalšího poranění
 • zastavit případné zevní krvácení
 • zhodnotit fyziologické funkce, barvu kůže
 • otočit postiženého na záda a ošetřovat vleže na tvrdé podložce
 • nepodávat nic ústy
 • provádět protišoková opatření
 • průběžně sledovat fyziologické funkce
 • při ztrátě vědomí udržovat průchodné dýchací cesty záklonem hlavy
 • volat 155

 

Skip Navigation Links.
loga
Zavřít