Skip Navigation Links > Výuka > Základy traumatologie > popáleniny > elektrotrauma

Poranění elektrickým proudem

Media

Elektrický proud při průchodu tělem, tvoří teplo hluboko ve tkáních a může vytvářet závažné popáleniny. Většina tepelného poškození je v hloubce tkání a viditelné popáleniny na kůži mohou být malé. Tyto popáleniny jsou mohou být příčinou velkého poškození svalové tkáně.

Způsobují:

 • ledvinné selhání

Hlavní účinky zásahu elektrickým proudem

 • srdeční nebo dechová zástava, příp. srdeční arytmie

Druhy elektrotraumat:

a) způsobená nízkým napětím – do 500 V (domácí spotřebiče)

Příznaky:

 • subjektivní:
  • bolest
 • objektivní:
  • poruchy nervového systému
  • poruchy oběhového systému – porucha srdečního rytmu
  • brnění prstů či jazyka, bolestivé svalové křeče (tetanie)
  • porucha vědomí
  • popáleniny různého stupně (nejčastěji 1. a 2. stupně) – v místě vstupu a výstupu elektrického proudu

b) způsobená vysokým napětím – nad 500 V (dálková vedení)

Těžké tepelné a mechanické změny

Příznaky:

 • objektivní:
  • rozsáhlé popáleniny
  • zástava oběhu
  • prudké svalové křeče, které způsobují zlomeniny kostí a ochrnutí dýchacích svalů
  • smrt

První pomoc:

1. Technická pomoc:

 • a) ukončení působení elektrického proudu na organizmus
  • odstranit vodič z přímého kontaktu s postiženým suchým nevodivým materiálem – lze použít předmět z nevodivého materiálu nebo suché gumové rukavice
  • vždy s ohledem na vlastní bezpečnost – dokonalé izolační prostředky nebývají k dispozici
  • nikdy se vodiče ani postiženého nedotýkat holýma rukama
  • při zásahu stát na nevodivém materiálu (pozor na vodu)
  • pozor na krokové napětí – posunovat nohy vpřed šouravě, bez zvednutí od podložky
  • zajistit vodič tak, aby dál neohrozil postiženého ani zachránce
 • b) přerušení přívodu proudu do vodiče
  • při zasažení proudem nízkého napětí
  • nejjednodušší a nejběžnější způsob: vytažení přívodní šňůry ze zásuvky, vypnutí jističe
  • při zasažení proudem vysokého napětí
  • co nejdříve upozornit PČR, ZZS nebo HZS a odpovědné pracovníky elektráren
  • nepřibližovat se k postiženému blíže než na cca 20 metrů

2. zdravotnická první pomoc:

Skip Navigation Links.
loga
Zavřít