Popáleniny

Media

Popáleninový úraz vzniká působením tepla, elektrického proudu, ozářením nebo působením chemikálií na organizmus a vede k poškození až ztrátě kožního krytu. V nejtěžších případech postihuje i podkoží a hluboké tkáňové struktury (svaly, šlachy). Průřez vrstvami kůžeVedle vlastního postižení kůže se všemi jejími funkcemi vyvolává rozsáhlé popálení celkovou reakci na úraz a vede k rozvoji popáleninového šoku.

Závažnost popáleninového traumatu je určována těmito faktory:

 • rozsah postižení
 • věk postiženého
 • hloubka postižení
 • mechanizmus úrazu
 • přidružená poranění
 • lokalizace postižení Krajiny tělní
 • předchozí či probíhající choroby

Podle mechanizmu vzniku rozlišujeme popáleniny:

 • termické (opaření, ožeh plamenem)
 • elektrické (způsobené elektrickým proudem, el. obloukem, bleskem)
 • chemické (způsobené kyselinami, zásadami)

K rozvoji popáleninového šoku dochází u dětí do 10 let při postižení 10 % povrchu a u dospělých od 20 % povrchu těla.

Plocha ruky odpovídá 1 % celkového tělesného povrchu.

Podle hloubky postižení rozlišujeme:

Povrchní popáleniny

 • částečné poškození kůže

1. stupeň – zarudnutí (erytém)

Popáleniny 1. stupně
příznaky:

2. stupeň (IIa) – puchýř (bulla)

Popáleniny 2. a) stupně Popáleniny 2. stupně 1. a 2. stupeň popálenin
příznaky:

 • silná bolest
 • hojení trvá 10-14 dnů
 • puchýře neodstraňujeme, nepropichujeme a neostřiháváme

Hluboké popáleniny

 • kůže je poškozena v celé tloušťce; bývají poškozené i hlubší struktury

IIb stupeň

Popáleniny 2. b) stupně
příznaky:

 • necítí bolest, puchýř se suchou spodinou
 • riziko hypovolemického šoku
 • hojí se 3-5 týdnů

3. stupeň – příškvar (eschara)

Popáleniny 3. stupně Popáleniny 3. stupně
Příznaky:

 • necítí bolest, podkoží je nekrotické, kůže je poškozena v plné tloušťce
 • kůže je šedá, hnědočerná, suchá, tvrdá, necitlivá, nebolestivá a chladná
 • komplikace v podobě druhotné infekce, septický šok
 • hojení je obtížné a zdlouhavé

4. stupeň – zuhelnatění (carbonatio)Popáleniny 4. stupně
Příznaky:

 • nekróza kůže, podkoží, svalstva a kosti
 • černá spodina

První pomoc:

Na rozdíl od jiných úrazů je při popáleninovém traumatu první pomoc zaměřena nejdříve na uhašení ohně, a teprve následně na záchranu postižených.

technická PNP:

 • okamžitě zastavit působení tepla (vyproštění, uhašení hořících textilií)
 • svlečení horkého oděvu
 • sejmutí předmětů, které by mohly způsobit zaškrcení částí těla (prstýnky, náramky, náušnice)
 • zastavit průchod elektrického proudu
 • u chemikálií oplachovat vodou nebo neutralizačním činidlem

laická PNP:

Skip Navigation Links.
loga
Zavřít