Podchlazení – hypotermie

Media

Celkový pokles tělesné teploty spojený se selháním termoregulace. Podchlazení nastává při poklesu tělesné teploty pod 35 °C.

Příčiny:

 • dlouhodobý pobyt v chladu vyvolaném větrem a vlhkem

Podporující faktory:

 • věk – novorozenec, malé děti, starší lidé
 • poranění nebo onemocnění, polytrauma, nitrolebeční krvácení, nádory CNS, poruchy CNS, CMP, hypoglykemie, popáleniny, nedostatečná výživa
 • únava a nedostatečná fyzická aktivita
 • nevhodné a nepřiměřené oblečení
 • požití alkoholu a jiných návykových látek (drogy, sedativa, hypnotika, antidepresiva)

Příznaky:

 • dle míry podchlazení:

Mírné podchlazení: tělesná teplota 32-35 °C

Příznaky:

 • subjektivní:
  • bolest pociťovaná v končetinách
 • objektivní:
  • třesavka
  • zrychlený pulz a dech
  • chladná a bledá kůže
  • zmatenost
  • poruchy jemné motoriky

Střední podchlazení: tělesná teplota 28-32 °C

Příznaky:

 • subjektivní:
  • ústup pocitu bolesti
 • objektivní:
  • nepravidelné dýchání
  • zpomalené dýchání
  • zpomalené reflexy
  • rozšířené zornice
  • spavost
  • apatie

Těžké podchlazení: tělesná teplota méně než 28 °C

Příznaky:

 • objektivní:
  • poruchy vědomí až bezvědomí
  • pomalý, těžko hmatný tep
  • nepravidelné dýchání
  • svalová ztuhlost
  • zástava dýchání a srdeční činnosti

První pomoc:

Skip Navigation Links.
loga
Zavřít